De volgende cursussen worden aangeboden:

 • Beginnerscursus Bridge 1 "De Klavercursus"
 • Beginnerscursus Bridge 2 "De Ruitencursus"
 • Vervolgcursus    Bridge 1 "De Hartencursus"
 • Verbetercursus
 • Verbetercursus voor wedstrijdbridgers

De Klaver-, Ruitencursus en Hartencursus bestaan ieder uit 10 lessen van 2,5 uur. De kosten per cursus zijn  € 95 euro exclusief cursusmateriaal. De Verbetercursus bestaat uit 5 dagdelen. De kosten zijn 50 euro. De Verbeterrcursus voor Wedstrijdbridgers kan uit 5 bijeenkomsten bestaan, maar kan ook nog wat uitgebreid worden.

De Klavercursus

De Klavercursus (beginnerscursus 1)  is bestemd voor mensen die graag  willen leren bridgen, maar nog geen enkele ervaring hebben met het spel. In een, op de groep afgestemd tempo, worden de eerste beginselen van het bridgespel behandeld, zoals: de regels van het spel, de puntentelling, de kaartwaardering, het slagen maken, het spelen met en zonder troef. Niet alleen wordt er theorie aangeboden, maar zal er ook veel geoefend worden. Ongeveer halverwege de cursus zal er worden begonnen met de eerste beginselen van het bieden. Om de cursus te kunnen volgen is het niet nodig dat je ervaring hebt met kaartspelen.

De Ruitencursus 

De Ruitencursus (Beginnerscursus 2) is een vervolg op De Klavercursus. De nadruk in deze cursus ligt op het bieden. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Herhaling van het openingsbod en de antwoorden hierop
 • De herbieding
 • Het tweede bijbod
 • Het volgbod
 • Het informatiedoublet
 • De sterke openingen
 • De preëmptieve openingen
 • De antwoorden op 1SA
Echter ook in deze cursus zal er de nodige aandacht besteed worden aan het spelen, het maken van een speelplan.

De Hartencursus

In de Hartencursus ligt de nadruk op het spelen en het tegenspelen. Onderwerpen als: uitkomen, signaleren en het spelen van SA- en Troefcontracten zullen uitgebreid aan de orde komen. Verder zal  er een verfijning van het bieden worden aangeboden. Conventies als informatiedoublet, het negatief doublet e.d. zal worden behandeld. Deze cursus is bedoeld voor mensen die al ofwel regelmatig thuis spelen of die de stap naar de bridgeclub al hebben gezet.

Verbetercursus

Voor uitgebreide informatie raadpeeg de pagina: Actuele Cursus, blad 2

Verbetercursus voor Wedstrijdbridgers

Voor uitgebreide informatie raadpleeg de pagina: Actuele Cursus, blad 2