Sport en bewegen zijn van belang voor een gezonde samenleving waaraan mensen zo lang mogelijk actief deelnemen. Daarom wil de overheid graag dat mensen keizenvoor een actieve leefstijl. Om dit te stimuleren is het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) in het leven geroepen. Deze organisatie richt zich op mensen die wel wat actiever zouden mogen zijn. Om hen, soms letterlijk, achter de geraniums vandaan te krijgen, worden verschillende acties ondernomen. Eén daarvan is het project "Denken & Doen", dat samen met de Nederlandse Bridge Bond wordt uitgevoerd. Het is bekend dat bridge en andere denksporten de hersenen scherp houden. Maar het project zorgt er vooral voor dat ouderen deel blijven uitmaken van de gemeenschap. Dat alleen geeft veel gezondheidswinst. En niet te vergeten: plezier in 't leven! Gemeenten in heel Nederland werken samen met de Bridge Bond aan het opzetten vsn sociale netwerken. Zo werden alle 60-plussers van Veendam en Wildervank in 2011 door middel van een persoonlijke brief uitgenodigd om te leren bridgen. Het doel was om mensen met elkaar in contact te laten komen door middel van het bridgespel. Daarnaast werden nog andere sportactiviteiten aangeboden. Maar het Belangrijkste was bridge leren en plezier krijgen in het spel. "Dat is in Veendam zeker gelukt," aldus Titia Stavast, coördinator van Denken & Doen in de provincie Groningen. "Ruim 50 deelnemers zijn zelfs zo enthousaist geraakt, dat ze graag in clubverband door willen gaan. Zij stromen in bij Bridgeclub Wildervank op de maandagmiddag, of bij de Bridgeclub Veendam op de maandagavond. Anderen hebben door het bridgen nieuwe mensen leren kennen met wie ze in de privésfeer afspreken om te gaan bridgen. Een groot succes dus, deze actie!" De afsluiting van het project, een feestelijke bridge drive, vond plaats op 14 januari in wijkcentrum Dukdalf.